KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI: TRAFİK KAZALARINDA ZARARLARIN TESPİTİ

Trafik kazaları günümüzde sıkça karşılaşılan olaylardan biridir ve bu kazalar sonucunda araçlarda çeşitli hasarlar meydana gelir. Maddi hasarlar genellikle kusurlu tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanır. Ancak kazada kusursuz olan tarafın aracının belirli bir süre boyunca onarım sürecinde olması, işlerini yürütememesine ve dolayısıyla kazanç kaybına neden olur. Bu kazanç kaybı zararları, genellikle sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz.

Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil sonucunda başkasına zarar veren kişinin, bu zararı gidermekle yükümlü olduğunu belirtir. Kazanç kaybının tazmin edilebilmesi için dört şartın gerçekleşmesi gerekir: hukuka aykırı bir fiil, kusur, zarar ve fiil ile zarar arasındaki nedensellik bağı.

Aracından onarım süresince mahrum kalan kusursuz taraf, Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi gereğince kusurlu tarafa başvurarak zararının tazminini talep edebilir. Bu durumda, kazada aracıyla birlikte bulunan sürücü ve araç sahibi müteselsilen sorumlu olabilir. Ancak, zararın tazmini için sadece bir borçlunun ödeme yapması yeterlidir.

Kazanç kaybı tazminatının hesaplanmasında aracın hususi veya ticari olması önemlidir. Hususi araçlar için, varsa ikame araç veya araçsız kalınması nedeniyle ortaya çıkan zararlar hesaplanırken, ticari araçlar için bu hesaba ticari kazanç kaybı da eklenir.

İlgili Yargıtay kararlarına bakıldığında, kazanç kaybının tespit edilmesi için aracın modeli, özellikleri, güzergahı ve günlük sefer sayısı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğu görülür. Ayrıca, günlük kazancın tespiti için gereken belgelerin ve bilgilerin sunulması önemlidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulamayacağı vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, trafik kazalarında meydana gelen kazanç kaybı zararlarının tespiti ve tazmini için Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yargıtay kararları doğrultusunda hareket edilmelidir. Zararın doğru bir şekilde tespiti için gereken bilgiler ve belgeler sağlanmalı ve bilirkişi raporlarına başvurulmalıdır. Kusurlu tarafın, kusursuz tarafın uğradığı zararı tazmin etmesi sağlanmalıdır.

By Published On: Nisan 30th, 2024Categories: Tazminatlar0 Comments on Kazanç Kaybı

Paylaşmak istediğiniz sosyal ağını seçiniz!