ARAÇ DEĞER KAYBI VE TALEP SÜREÇLERİ

ARAÇ DEĞER KAYBI

Araç değer kaybı, trafik kazası geçiren ve sonra onarılan aracın ikinci el piyasasındaki kaybını ifade eder. Bu durum sıklıkla trafik kazaları sonucunda meydana gelir. Kazaya bağlı olarak yapılan onarımlar, aracın TRAMER kaydında kalır ve bu kayıtlar araç sahibinin ikinci elde aracını daha düşük bir fiyata satmasına neden olabilir. Bu durum, araç sahibini olumsuz etkiler. Yargıtay’ın bir kararına göre, değer kaybı, aracın kaza öncesi ve kaza sonrası piyasa değerleri arasındaki farka dayanarak belirlenir.

DEĞER KAYBINI TALEP EDENLER VE YÖNTEMLER

Trafik kazasında zarar gören araç sahipleri, araçlarının değer kaybını talep edebilirler. Bu talebi iletmek için şu yöntemler kullanılabilir:

  1. Sigorta Şirketine Başvuru: Zarar gören araç sahipleri, öncelikle sigorta şirketlerine başvurmalıdır. Bu, dava açma sürecinin bir parçası olduğu için zorunludur. Sigorta şirketi talebi reddederse, eksik ödeme yaparsa veya 15 gün içinde cevap vermezse, tahkime veya dava yoluna gidilebilir.

  2. Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru: Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta şirketleri ile zarar gören kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kurulmuş alternatif bir çözüm yoludur. Tahkime başvurmak zorunlu olmasa da daha hızlı bir çözüm sağlar.

Tahkime başvurmak için:

  • Sigorta şirketinin tahkim sistemine kayıtlı olması gerekir,
  • Kaza, üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olmalıdır.

Zorunlu sigortalarda ise üyelik tarihine bakılmaksızın komisyona başvurulabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu, başvuruları en geç 4 ay içinde sonuçlandırır. Uyuşmazlık tutarı 15.000 TL’ye kadar ise hakemlerin kararları kesindir. 15.000 TL üzerindeki kararlara karşı 10 gün içinde itiraz edilebilir. 238.731 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise temyize gidilebilir.

SONUÇ

Aracı değer kaybına uğrayan araç sahipleri, Asliye Ticaret Mahkemesi’nde veya Sigorta Tahkim Komisyonunda araç değer kaybının tazminini talep etmek için dava açabilirler.

By Published On: Mart 29th, 2024Categories: Tazminatlar1 Comment on Araç Değer Kaybı

Paylaşmak istediğiniz sosyal ağını seçiniz!